Contextuele therapie vergroot vertrouwen in de ander

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie

Bekeken van vele kanten

Tijdens contextuele therapie bekijk je jouw situatie vanuit verschillende kanten. Je kijkt vanuit jouw eigen kant, de kant van je toekomstige of ex partner, ouders en (toekomstige) kinderen. Het is belangrijk om jouw situatie zo te onderzoeken vanuit al die verschillende kanten.

 • Allereerst omdat vrijheid en autonomie ontstaan door de verbinding met anderen
 • Ten tweede omdat verbinding ontstaat door gepaste zorg voor jezelf en de ander
 • En tenslotte omdat er zo zelfwaarde ontstaat

Worstel je met langdurige relaties? En wil je jouw relaties verbeteren op je eigen manier? Dan past contextuele therapie waarschijnlijk bij je. Krijg meer oog voor rechtvaardigheid in relaties. Zo voorkom je dat anderen de rekening krijgen. Daardoor geef je jezelf en anderen meer waarde. Bij passend geven, voel je meer vertrouwen. Hierdoor krijg je meer vrijheid om opnieuw te investeren.

Vergroot met contextuele therapie vertrouwen in jezelf

Contextuele therapie helpt

Hieronder zie je een lijst van problemen. Onder anderen bij onderstaande problemen helpt contextuele therapie je verder.

 • Echtscheiding, liefdesverdriet en elkaar loslaten
 • Scheve verhoudingen in relaties
 • Ontrouw
 • Gebrek aan passie
 • Nieuwe en samengestelde gezinnen
 • Laag zelfbeeld
 • Familieruzies en verbroken familiebanden
 • Het gevoel dat de maatschappij verhard
 • Binding of verlatingsangst

Heb jij één of meerdere van deze problemen? Blijf hier dan niet alleen mee zitten. Praat er over. Maak hiervoor een afspraak met Contextueel relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok.

Voor professionals

Dagelijks help je mensen deskundig vanuit je eigen vakgebied. Tijdens je werk spreken sommige mensen over relatieproblemen, problemen met familie of destructief gedrag in relaties. Verwijs dan door naar contextuele relatietherapeut of psycholoog. Die is vooral nieuwsgierig naar de relaties tussen mensen. Het contextuele dialoog zet mensen aan tot verandering die goed is voor meerdere mensen en de relaties.

Verwijs door naar contextuele therapie

Wil je weten wanneer je kunt doorverwijzing naar een contextuele therapeut of psycholoog? Klik dan op onderstaande links. Met onderstaand formulier neem je contact met mij op.

Contextuele therapie vergroot vertrouwen in de ander

Je vindt nog meer informatie over deze vorm van therapie bij de Vereniging van Contextueel Werkers.