Zelfwaarde vergroten in relatietherapie
april 30, 2021 Door Mirella Brok Uit

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Vergroot samen je zelfvertrouwen

Veel mensen gaan in therapie om hun zelfvertrouwen te vergroten. Hierin geeft een relatietherapeut meerwaarde. Zelfwaardering komt namelijk niet enkel uit jezelf. Zelfwaardering halen mensen soms ook uit de waardering die anderen hen geven. Een relatietherapeut heeft daar een beeld voor en geeft hier woorden aan. Mensen halen ook zelfvertrouwen uit hun relationele vaardigheden. Een contextueel relatietherapeut heeft hier gedetailleerd aandacht voor.

Je moet je best doen

In de eerste sessie met de relatietherapeut vertelt Grietje* over haar onzekerheid en perfectionisme. Daar wil ze van af. Het is de hulpvraag waarvoor Grietje mailde. Ondertussen is Grietje drie gesprekken verder en spreken de relatietherapeut en zij over de verschillende perspectieven rond het gezinsmotto: “je moet in ieder geval je best doen”. Een boodschap die in Grietjes leven een eigen betekenis heeft gekregen. Rond deze woorden staan verschillende duplo poppetjes opgesteld. Ze representeren Grietje toen ze 12 jaar was en naar de middelbare school ging, Grietje toen ze 24 was en een burn-out kreeg, Grietje nu ze 31 is, haar moeder in 2002 en haar moeder nu, haar huidige partner en hun 6 jarige zoontje.

Zelfwaarde vergroten in relatietherapie

Het gezinsmotto van Grietje*

“Hoe kijkt deze mens naar de boodschap?” Één voor één gaan de relatietherapeut en Grietje de poppetjes af. En bij ieder poppetje worden verdiepende vragen gesteld over perspectief, liefde, onderlinge relaties, relationele vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het wordt een mooi gesprek over de waarde die Grietje en anderen aan de verschillende Grietjes geven. Alle vragen dienen hetzelfde doel; de zelfwaardering vermeerderen.

“Ik zie er naar uit je te zien ontwikkelen”

De sessie eindigt met een nieuwe boodschap “ik zie er naar uit je te zien ontwikkelen”. Deze mantra maakt Grietje anno 2021 blij omdat het haar vertrouwen vergroot. Dat vertrouwen beïnvloed haar zelfbeeld. Met deze ervaring verlaat Grietje de praktijk van haar relatietherapeut. Er is veel gezegd deze keer. Ze laat deze ervaring even bezinken. Gelukkig heeft ze over twee weken weer een nieuwe afspraak.

Wat beïnvloed jouw zelfvertrouwen?

Wat beïnvloed jouw zelfvertrouwen. Daar is een relatietherapeut nieuwsgierig naar. Wil je hier meer over vertellen? Plan dan een gesprek met me in. Wil je hier eerst zelf thuis aan werken? Maak dan vooral gebruik van de inzichtkaarten.

Peins als een kunstenaar en schep een esthetische liefdesrelatie

Wordt een kunstenaar van je liefdesleven.

* Grietje bestaat niet echt. Deze sessie heeft niet op deze manier plaats gevonden. Om privacy te waarborgen is geen van de verhalen op deze site precies gebeurd. Het geeft wel een waarheidsgetrouw beeld hoe een therapiesessie kán verlopen.

Podcast: Jouw zelfbeeld in relaties